Vážení rodičia

Vážení rodičia

v zmysle Vyhlášky RÚVZ Bratislava č. 276, uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 01. 12. 2021, žiaci II. stupňa a Praktickej školy prechádzajú od pondelka 06. 12. 2021 na dištančnú formu vzdelávania. Triedni učitelia Vás budú informovať o podmienkach a priebehu vyučovania. Dištančné vzdelávanie, budeme organizovať primárne online formou. Dištančné vzdelávanie pre žiakov II. stupňa…

Začiatok školského roka

Začiatok školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,             na prahu nového školského roka 2021/2022 Vás čo najsrdečnejšie pozdravujeme a dovolili by sme si Vás informovať o aktuálnych podmienkach edukačného procesu v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologických opatrení. Vyberáme zo Školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR: – ranný filter sa bude vykonávať pri vstupe do budovy (meranie TT – do 37,5⸰C,…

Dotácia obedov

Dotácia obedov

Vážení rodičia, plošné poskytovanie dotácie na stravu v súčasnej podobe končí ku 31. júlu 2021. Prijaté zmeny v poskytovaní dotácie na stravu sa začnú uplatňovať v novom školskom roku 2021/2022.  Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena v poskytovaní dotácie na stravu. Touto novelou…

Nový školský rok

Nový školský rok

Milí žiaci a rodičia želáme Vám príjemné prežitie letných prázdnin. V novom školskom roku 2021/2022 nastupujeme do školy 2. septembra 2021 ( vo štvrtok) o 8. 00 hodine.

Prevádzka školy

Prevádzka školy

Vážení rodičia, Prezenčné vyučovanie pokračuje v nastavenom režime. Pre žiakov platí: zákonný zástupca vypíše tlačivo „Čestné prehlásenie“ (č. 8., kto má možnosť môže si ho doma vytlačiť, alebo ho vypíše ráno) ak žiak preruší dochádzku do školy na viac ako tri dni. v priestoroch budovy školy, žiak je povinný mať rúško ( okrem výnimiek )…

Dištančné vzdelávanie

vzhľadom k pozitívnemu výsledku jedného pedagogického zamestnanca školy v budove O, od pondelka 22. 02. 2021, žiaci a zamestnanci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. odo dňa 22. 02. 2021 sú povinní všetci žiaci dodržiavať 14dňovú karanténu (s možným pretestovaním PCR testami po 8 dňoch). Klienti ZSS ROSA musia taktiež zostať v 14dňovej karanténe. Pracovníci CŠPP pracujú dištančne. Jarné…

Prevádzka školy

Prevádzka školy

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a nášho zriaďovateľa od 08. 02. 2021 pokračuje prezenčné vzdelávanie v Spojenej škole. Žiaci nastupujú do školy za podmienky, že: zákonný zástupca žiaka sa  preukáže negatívnym testom a odovzdá vypísané tlačivo „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Preukázanie negatívnym testom a vyhlásenie budeme požadovať každých 7 dní. Žiak, ktorý príde v pondelok 22. 2. do školy sám, bez doprovodu,…

2% – ďakujeme !

2% – ďakujeme !

Milí priatelia, Fond detí, n.f. je registrovaný ako možný príjemca 2% z odvedených daní. Uchádzame sa preto o Vašu priazeň a budeme radi, ak poukážete 2% Vami odvedených daní na činnosť nášho fondu. Tlačivá sú na stránke: Rozhodni.sk Fond detí, n.f.sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislavaprávna forma: neinvestičný fondIČO: 308 10 264IBAN: SK35 1100…

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ, pokračujeme od 1. 2. 2021 v dištančnej forme vzdelávania. Polročné výpisy vysvedčení budú žiakom odovzdané pri nástupe do školy. Bližšie informácie – www.minedu.sk, www.ucimenadialku.sk