Vianočné prázdniny 2020

Vianočné prázdniny 2020

Vážení rodičia a milí žiaci, želáme Vám radostné Vianoce a v novom roku veľa zdravia, šťastia a radosti. Vianočné prázdniny sú od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Oznam organizácie vzdelávania

Oznam organizácie vzdelávania

Vzdelávanie v Spojenej škole od 16. novembra 2020: Žiaci 1. a 2. stupňa ŠZŠ pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania ako doteraz, v škole. S účinnosťou od 16. novembra 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v praktických školách. v prípade neprítomnosti žiaka zákonný zástupca musí poslať, príp. pred vyučovaním podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti . Bez podpísaného vyhlásenia…

Oznam o usmernení MŠVVaŠ

Oznam o usmernení MŠVVaŠ

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia a usmernení MŠVVaŠ: žiaci II. stupňa a praktickej školy od pondelka 26. októbra do štvrtka 29. októbra 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie. 30. októbra a 2. novembra 2020 sú jesenné prázdniny. žiaci I. stupňa plnia povinnú školskú dochádzku prezenčne – to znamená v škole. (Pre žiakov I. stupňa funguje prevádzka…

Oznam rúška

Oznam rúška

Vážení rodičia, na základe záverov zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR, od 16. septembra 2020 do konca septembra 2020 budú všetci žiaci našej školy naďalej počas vyučovania používať ochranné rúška, ktoré prekrývajú horné dýchacie cesty. Ostatné protiepidemické opatrenia vydané k 1. septembru 2020 zostávajú naďalej v platnosti. Ďakujeme veľmi pekne sa pochopenie a spoluprácu. Spolu to…